Aktualitātes
< 2022 >
Oktobris
Pr.Ot.Tr.Ce.Pk.Se.Sv.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Īstenotie projekti

Dalība Nordplus
2013.gada 11.marta līdz 15.martam Vaivaru pamatskolā Nordplus projekta ietvaros viesojās Somijas un Norvēģijas pedagogi. Vizītes laikā tika apmeklēta arī Jūrmalas mākslas skola.

COMENIUS Pedagogu profesionālā pilnveide
Skolotāji Sarmīte Nicmane, Inese Kārkliņa un Jānis Ķirsis kā vienīgie pārstāvji no Latvijas piedalījās Eiropas konferencē „Pathways to Inclusion. Inclusive Education and Learning: Challenges and Opportunities” Budapeštā (Ungārija) 12. – 15.09.2012.
Konferences mērķis bija apkopot vairāku Eiropas valstu pieredzi iekļaujošas izglītības jomā, izvērtējot stiprās un uzlabojamās puses, daloties pieredzē, popularizējot labas prakses piemērus. Konferences dalībnieki un viesi bija gan iekļaujošas izglītības politikas veidotāji, skolu vadītāji, skolotāji – praktiķi, nevalstisku organizāciju pārstāvji un jaunieši ar attīstības traucējumiem, kuri raksturoja savu izglītības iegūšanas pieredzi.
Konferences organizatoru vērtīga ideja bija piedāvāt konferences dalībniekiem iespēju klātienē iepazīties ar Ungārijas iekļaujošas izglītības piemēriem. Latvijas pārstāvji apmeklēja divas dažādas izglītības iestādes, tikās ar iekļaujošas izglītības centra vadību Tatabnja pilsētā, 60 km no Budapeštas, vēroja 2 stundu gaitu un aktīvi piedalījās studiju vizītes izvērtēšanā.
Konferences programma piedāvāja iespēju darboties 14 darba grupās, kurās iekļaujošas izglītības problēmas un sasniegumi tika apskatīti no dažādiem aspektiem. Sevišķi interesanti bija iepazīties ar dažādu valstu pieredzi iekļaujošas klases darbā ar neredzīgiem skolēniem. Savu viedokli un pieredzi varējām paust darba grupā par dažādu informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Diskutējām arī par skolotāja kompetencēm un atbildībām, strādājot iekļaujošā klasē.
Konferences programma bija ļoti saspringta, tomēr tā paredzēja virkni vakara pasākumu, kas iepazīstināja ar ungāru tautas tradīcijām un kultūru.

Rakstu sagatavoja Sarmīte Nicmane

Zviedrijas vēstniecība sadarbībā ar Zviedru institūtu, Glada Hudik teātri (Zviedrijā) un Velku biedrību piedāvāja Latvijas skolām piedalīties projekta Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem ievada konferencē.

Vaivaru pamtskolas skolotāji – Alita Auzāne, un Sanita Lielkalne piedalījās konferencē “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” kas notika 2017.gada 19.-20.oktobrī, viesnīcā Radisson Blu Daugava .Šī projekta mērķis ir kopā veidot tolerantu un cieņpilnu Latvijas sabiedrību, veicināt pieejamību, integrācāciju. Konferences organizatori radīja iespēju smelties iedvesmu no skolu projekta Zviedrijā, kam ir dots nosaukums Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem. Bērni patiesi nepiedzimst ar aizspriedumiem. Tos viņi iegūst no mums, pieaugušajiem.

Glada Hudik teātrimhttp://www.gladahudikteatern.se/par-te%C4%81tri/ ) ir pieredze veidot “satikšanos ārpus iedomātajām robežām”, integrējot bērnus ar attīstības traucējumiem sabiedrībā. Skolu projektā Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem Zviedrijā piedalījušies jau ap 40 000 skolēnu. Projekta autori ir pārliecināti, ka šo pašu projektu var piemērot jebkurai skolai pasaulē un jebkurā valstī. Latvija ir pirmā valsts, kam būs iespēja to iepazīt ārpus Zviedrijas. Vaivaru pamtskola ir pieteikta dalībai turpmākā izglītojošā programmā.

 

Baltic Forum on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education 17.10.2017

 

Īstenotie projekti

Vaivaru pamatskolas īstenotie projekti

Par valsts līdzekļu budžeta sadali vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošināšanai atbilstoši speciālām vajadzībām”(2005)
“Ceļā uz Ekoskolu”(kopš 2003)
“Mute līdz ausīm “ (2003)
“Es ar tevi lepojos”(2003)
“Pasaka “(2002)
“Tu un es”(2002)

“Par valsts līdzekļu budžeta sadali vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošināšanai atbilstoši speciālām vajadzībām”(2005)
2005. gadā piedalījāmies projektu konkursā „Par valsts budžeta līdzekļu sadali vispārējās izglītības iestāžu nodrošināšanai atbilstoši speciālām vajadzībām”. Izglītības un Zinātnes ministrija projektu apstiprināja un piešķīra tāmē paredzēto summu skolas logopēdijas kabineta izveidei. No 2006. gada logopēdijas kabinets darbojas.
“Ceļā uz Ekoskolu”(kopš 2003)
LVAF (Latvijas vides aizsardzības fonds) 2004. gadā apstiprināts projekts „Svētelis”. 2004. gada putns bija stārķis, tāpēc arī mēs nolēmām šo putnu izpētīt. Visu vasaru dažādos Latvijas novados meklējām stārķu ligzdas, skaitījām putnus, bet rudenī notika zinātniskā konference „Zem svēteļa spārna”.
LVAF –„Skudriņas” 28.07. – 03.08.2003. pētnieciskā vasaras nometnē Bauskas rajonā Griķu pamatskolā. Skolēni no Vaivaru pamatskolas, Līksnas pamatskolas un Griķu pamatskolas pētīja skudras, skudru pūžņus, divās ekspedīcijās. Rudenī iegūto informāciju prezentēja zinātniskā konferencē Vaivaros.

 

“Mute līdz ausīm ” (2003)

LVAVA „Mute līdz ausīm”Nometne bērniem un vecākiem, vecvecākiem.

„Tā bija skaista vasara. Mēs runājām tikai caur puķēm…”

/I. Ziedonis/

Šīs Imanta Ziedoņa rindas bija nometnes moto, jo tās darbības mērķis bija iepazīt frazeoloģismu daudzveidību, nozīmi un tos aktīvi lietot leksikā visu nometnes laiku. Nometnē piedalījās skolēni no Vaivaru pamatskolas, Kalupes pamatskolas un Kalupes bērnu aprūpes centra, kā arī skolēnu vecmāmiņas un pat viens vectētiņš.

90.06.-16.06.2003.-Ilūkste.

“Es ar tevi lepojos” (2003)

Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīts projekts
“ES AR TEVI LEPOJOS “
Vaivaru pamatskolas pieredze sabiedrības integrācijas jautājumos
Projekta norises vietas:
Alūksne
Balvi
Bīriņi
Rēzekne
Vīpe
Projekta īstenotājs- Vaivaru pamatskola
Projekta mērķisVeidot pozitīvu attieksmi pret invalīdu aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē, veicināt attieksmes maiņu pret bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, izglītojot un popularizējot savas skolas pieredzi plašākā sabiedrībā.
Projekta nepieciešamības pamatojums –
Mūsu visu – Latvijas pilsoņu un iedzīvotāju – kopējais mērķis ir veidot nākotnes sabiedrību — ekonomiski patstāvīgu, izglītotu, tolerantu un uz ētiskiem un estētiskiem principiem balstītu. Bērni un jaunieši, kuri šobrīd vēl sēž skolas solā, ar savu darbu un attieksmi pret līdzpilsoņiem veidos nākotnes sabiedrību Latvijā. Tāpēc mums, vecākiem un pedagogiem, ir svarīgi panākt, ka jau bērnībā viņi spēj pieņemt un cienīt viens otru, neatkarīgi no viņu rases, tautības, politiskās un reliģiskās piederības, veselības stāvokļa un citiem ar katra indivīda personīgobrīvību un tiesībām saistītiem faktoriem.Eiropas Savienībā 2003.gads ir pasludināts par Invalīdu gadu, kura ietvaros tiek organizēti un notiek dažādi pasākumi, kas veicina invalīdu integrāciju sabiedrībā. Kā viena no prioritātēm tiek minēta invalīdu izglītība un tās pieejamība. Lai arī Latvijā veicinātu izglītības pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām, svarīgi panākt šo skolnieku integrācijas procesa paātrinājumu un izplatību pēc iespējas plašākā Latvijas teritorijā.
Vaivaru pamatskolā kopā ar veseliem mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Skolas septiņos pastāvēšanas gados un joprojām mācāmies cienīt viens otru un sevi, saprast otra sāpi un spēt pasniegt roku grūtā
Skolas ēkas pakāpeniski tiek pielāgotas iekļūšanai skolēniem riteņkrēslos. 2002./2003.mācību gadā mūsu skolā mācās 172 skolēni, no kuriem 4 skolēni ar nopietniem kustību traucējumiem mācās vispārizglītojošajās klasēs, bet 15 skolēni mācās pēc speciālās izglītības programmām speciālās izglītības klasēs. Ārpusstundu pasākumos visi skolēni darbojas kopā. Skolas darbības koncepcija ir balstīta uz integrācijas pamatprincipiem, precīzāk sakot, mēs cenšamies realizēt savā skolā integrācijas “iekļaujošo” programmu – viena skola visiem. Ir uzkrāta zināma pieredze, ar kuru vēlamies dalīties. Esam organizējuši lokālus pieredzes apmaiņas pasākumus gan pašu skola, gan Jūrmalas pilsētā, kā arī Zemgales un Kurzemes novados, tāpēc par šī projekta mērķauditoriju esam izvēlējušies Latgales novadu. Savas darbības laikā iesaistījāmies vairākos starptautiskos projektos, kā rezultātā ieguvām jaunas zināšanas, pieredzi un pārliecību, ka mūsu izvēlētais ceļš -integratīvā skola – ir pareizs, laikmetam atbilstošs un perspektīvs.

Apkopojot visus materiālus par mūsu skolas darbības pamatprincipiem untos prezentējot Latvijas novados, mēs vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību integrācijas lokālajiem resursiem un pierādīt savu pārliecību, ka ir lietas, kuru realizācija nav jāgaida no valsts institūcijām, bet pašvaldību un izglītības iestāžu spēkiem jādara viss iespējamais, lai ideja pārtaptu reālā darbībā.

Projekta  mērķauditorija–     Latvijas  rajonu  skolu  administrācijas pārstāvji, skolotāji, skolēnu vecāki un sabiedrības pārstāvji.
Projekta semināru programma –
1.Projekta “es ar Tevi lepojos” koncepcija.

2.Skolēnu   ar   speciālām  vajadzībām   integrācija  vispārizglītojošā skolā :

1)pieredzes izpēte ( sarakste ar citu valstu institūcijām, kursi, starptautiskie   pasākumi,   literatūras   izpēte,   iesaistīšanās projektos utt);

2)pieredzes adaptācija un pielietošana;

3)analīze;

4)pašiniciatīva.

3.Projekts  “Tu  un  Es   “   –  pāra  darba  efektivitāte  un  nozīme
integrācijas procesa realizēšanā.

4.Integratīvās vasaras nometnes.

5.Valsts atbalsts un likumdošana.

6.Vaivaru pamatskolas prezentācijas materiāli, videomateriāli par
starptautisko   deju  un   dziesmu   festivālu   Anglijā  bērniem   ar
speciālām vajadzībām.

 

“Pasaka ” (2002)

LVAVA( Latviešu valodas apguves valsts aģentūra)

Vasaras nometne „Pasaka” piedāvāja iespēju būt kopā skolēniem ar atšķirīgu veselības stāvokli, no dažādām sociālajām vidēm un atšķirīgu tautību. Kopā atpūtās un radoši darbojās skolēni no Vaivaru pamatskolas un Kalupes bērnu aprūpes centra. Kopā izgājām Annas Brigaderes pasaku takas un izstudējām fragmentu no lugas „Sprīdītis”.
03.06.-16.06.2002-Tērvete.

 

“Tu un es” (2002)

„Komandas darba principi skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai vispārizglītojošā skolā”. 2002. gadā izstrādāts projekts „Tu un es” iesniegšanai 22M izsludinātajam konkursam. Projekts tika apstiprināts un tas darbojas arī šodien, jo projekts atspoguļoja un teorētiski izskaidroja Vaivaru pamatskolas darbības principus- komandas darbu, t.i., kopā darbojas parastie bērni un bērni ar speciālām vajadzībām. Balstoties uz šo principu izveidota integratīvā deju un dziesmu kopa, kura veiksmīgi uzstājās gan vietējos, gan starptautiskos pasākumos. (Lielbritānijā)