Aktualitātes
< 2022 >
Oktobris
Pr.Ot.Tr.Ce.Pk.Se.Sv.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

„Autisks bērns vispārizglītojošajā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai”

Vaivaru pamatskolā Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas KA2 stratēģiskās partnerības projekts skolu sektorā Nr. 2017-1–LV01–KA219-035479_1 ar ES līdzfinansējumu no 2017.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim

„Autisks bērns vispārizglītojošajā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai”

Šis projekts ne tikai aktualizēs skolas pedagogu un atbalsta personāla prasmes un zināšanas darbam iekļaujošā vidē, bet būs arī ieguldījums bērnu ar autisma spektru izglītošanā.

Projekta mērķi:

  1. Sniegt pedagogiem un skolas atbalsta personālam, visiem, kuri iesaistīti darba ar skolēniem ar autisma spektru, nepieciešamo informāciju, metodes, tehnoloģijas un praktiskas iemaņas, lai iekļautu šo skolēnu vispārizglītojošā klasē.
  2. Attīstīt iekļaujošu skolas vidi – ne vien mācību plānu un programmas, bet arī skolēnu ar autisma spektru sadarbības prasmes, problēmu risināšanas prasmes un paaugstinātu viņu komunicēšanas spējas.
  3. Iepazīstoties ar pedagogu pieredzi partnerskolās: Igaunijā, Īslandē, Lielbritānijā (Velsā), Slovākijā, aprobēt un pārņemt veiksmīgākās metodes.

PROJEKTA AKTIVITĀŠU PLĀNS:

 (Projekta sanāksmes un pedagogu apmācības)

13.-15.12.2017.     Latvija – projekta sanāksme

12.-17.02.2018.     Slovākija – pedagogu apmācības.  Fiziskā vide klasē

23.-27.04.2018.     Īslande – projekta sanāksme.

04.-08.06.2018.     Igaunija – pedagogu apmācības. Darba metodes

24.-28.09.2018.      Slovākija – projekta sanāksme.

26.-30.11.2018.      Lielbritānija, Velsa – pedagogu apmācības. Emocionālā vide klasē,  skolēnu diagnostika un atbalsta pasākumi.

28.01 – 01.02.2019.Igaunija – projekta sanāksme.

18.-22.03.2019.     Īslande – pedagogu apmācības . Izglītības pēctecība.

08.-12.04.2019.     Lielbritānija, Velsa – projekta sanāksme.

17.-21.06.2019      Latvija, seminārs projekta ieguvumu izvērtēšana.

Projekta plānotais rezultāts:

  1. izstrādātas, aprobētas un ieviestas darba metodes un paņēmienus pedagoģiskās tehnoloģijas skolas personāla profesionālajai izaugsmei, lai pēc iespējas veiksmīgāk iekļautu skolēnus ar autismu vispārizglītojošā klasē;
  2. izveidota skolotāju pieredzes materiālu un profesionālās pilnveides programma skolotājiem Jūrmalā;
  3. konference par skolēnu ar autismu iekļaušanu vispārizglītojošajā skolā tiks rīkota visiem JPD dibināto izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem un citiem ieinteresētiem pedagogiem, kas strādā Jūrmalas pilsētā;
  4. atbilstoši projektā izstrādātajam plānam, Vaivaru pamatskolas pedagogi un atbalsta personāls būs guvis praktisku pieredzi darbā ar skolēniem ar autismu, savas zināšanas un prasmes popularizēs Jūrmalas skolu skolotājiem.

Projekta sanāksme Vaivaru pamatskolā 13.-15.12.2017. 

Sanāksmē piedalījās 8 dalībnieki no partnerskolām un 12 Vaivaru pamatskolas pedagogi. Katra partnerskola sniedz nelielu ziņojumu par savu skolu, ar situāciju Latvijā par bērnu ar autisma spektru izglītošanā iepazīstina Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa. Sanāksmes dalībnieki aktualizēja projekta mērķus, partnerskolu kopīgos uzdevumus un katras skolas atbildības, ka arī projekta aktivitāšu konkrētos datumus. Vizītes laikā Vaivaru pamatskolā projekta sanāksmes dalībnieki apmeklēja nodarbības klasēs , kurās mācās skolēni ar autisma spektru, sarunājas ar pedagogiem, atbalsta personālu un skolēniem.

Līdz nākamai projekta sanāksmei Islandē sagatavot un saskaņot jautājumus pedagogu aptaujai par pieredzi darbā ar skolēniem ar autismu. Veikt pedagogu aptauju, apkopot rezultātus un sagatavot prezentāciju (M.Skerškāne.).

Pedagogu apmācības Smoļenicas  pamatskolā (Slovākija). Fiziskā vide klasē. 12.-17.02.2018.  

Vaivaru pamatskolu pārstāvēja pedagogi: Kristīne Caune un Ineta Popenkova, un sociālais pedagogs Jana Rozenberga. Smoļenicas skolas pedagogi iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar skolēniem ar autismu un situāciju iekļaujoša izglītība valstī. Apmācību dalībnieki ne tikai vēroja apmācību stundas un nodarbības Smoļenicas pamatskolas klasēs un pirmsskolas izglītības grupās, bet arī paši aktīvi iesaistījās radošās aktivitātēs, stundu izvērtēšanā. Apmācību laikā dalībnieki daudz diskutēja un dalījās pieredzē par fiziskās vides elementiem klases telpā, kura iekļauti skolēni ar autisma spektru.

Projekta sanāksme Solborgas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) (Īslande).23.-27.04.2018.      

Sanāksmē piedalījās 14 dalībnieki no partnerskolām, Vaivaru pamatskolu pārstāv S. Lielkalne un M.Skerškāne. Projekta sanāksmes dalībnieki iepazinās ar projekta koordinatores. M.Skerškānes ziņojumu par pedagogu aptaujas rezultātiem, diskutēja par pedagogiem aktuāliem jautājumiem un iespējam katrā skola, kādu atbalstu nepieciešams un iespējams sniegt katras skolas pedagogiem. Solborgas PII pedagogi sniedza detalizētu ziņojumu par darbu ar skolēniem ar autismu. Sanāksmes dalībnieki apmeklēja nodarbības grupās, kur ir skolēni ar autismu, piedalījās ABA terapijas nodarbībā. Apmeklēja Klettaskolī speciālo skolu, tikās ar pedagogiem.

Projekta sanāksme Nurme speciālajā skolā  (Igaunija). 04.-08.06.2018.  Pedagoģiskā metodes stundu darbā ar skolēniem ar autismu

No Vaivaru pamatskolas apmācībās piedalījās K.Caune, V.Ķērpe un K.Zaļkalne. Katras partnerskolas pedagogi sniedza uzskatāmu ziņojumu izvēles forma par veiksmīgi izmantotām pedagoģiskajām stratēģijām un metodēm stundu darba ar skolēniem ar autismu. Apmācību dalībnieki vēroja mācību stundas un nodarbības Nurmes speciālajā skolā, iepazinās ar lasītprasmes apguves metodēm un citiem mācību materiāliem Endlas dabas centrā, pētīja izzinošu programmu, ko veiksmīgi var izmantot iekļaujošām klasēm. Kā veiksmīgu apmācības metodi Endlas pedagogi prezentēja mākslas un dejas aktivitātes. Apmācību dalībnieki apmeklēja Laupa pamatskolu un iepazinās ar iekļaujošas izglītības iespējām. Astangu profesionālās izglītības centrā Tallinā apmācību dalībnieki vēroja mērķtiecīgu un jēgpilnu apmācības procesu.

Projekta sanāksme Smoļenicas pamatskolā (Slovakija).24.-28.09.2018. 

Sanāksmē piedalījās 12 dalībnieki, Vaivaru pamatskolu pārstāv I.Kārkliņa (jaunais projekta koordinators) un I.Zvejniece. Sanāksmes dalībnieki aktualizēja un izvērtēja līdz šim notikušās pedagogu apmācības, nosauca ieguvumus. Smoļenicas pamatskolas pārstāvji bija sagatavojuši fotogrāfiju slaidrādi, kas atsauca atmiņā projekta notikumus. Sanāksmes laikā tika detalizēti saplānoti nākamie projektā paredzētie pasākumi. SolborgasPII “Skolas un ģimenes sadarbība” bija par pamatu sanāksmes dalībnieku diskusijai. Caedraw pamatskolas pārstāvji izvēlējās papildināt diskusiju pedagogu apmācībās Velsā, organizējot sarunas ar vecāku grupu. Smoļenicas apmācības projekta komanda prezentēja projekta darbu kopumā un konkrēti par projekta tēmu.

Pedagogu apmācības Caedraw pamatskolā un Afon Taff vsk. Velsā (Lielbritānija). Emocionālā vide klasē,  skolēnu diagnostika un atbalsta pasākumi. 26.-30.11.2018.

Apmācības piedalījās 15 pedagogi un atbalsta personāls, no Vaivaru pamatskolas: B.Balandīna, I.Popenkova un J.Rozenberga. Apmācību dalībnieki iepazinās ar Caedraw pamatskolas un Afon Taff vidusskolas pedagogu darbu iekļaujošās klasēs. Piedalījās diskusijās par vēroto emocionālo vidi mācību telpā. Apmācību dalībnieki tikās ar ekspertiem autisma jomā, analizēja situācijas, diskutēja par skolēnu diagnostiku, atbalsta pasākumiem un darbu ar skolēnu vecākiem. Apmācību dalībnieki tikās ar vietējiem pašvaldības pārstāvjiem un guva atziņu, cik svarīga ir pašvaldības atbildība iekļaušanas procesā. Caedraw skolas pedagogi iepazīstināja ar atbalsta sistēmu pedagogiem un vecākiem ar atbalsta sistēmu veiksmīgai iekļaušanai izglītības sistēmā, ka arī sniedza piemērus pozitīvas uzvedības stratēģijā –  no funkcionālas analīzes līdz progresīviem sasniegumiem. Kopīga mākslas filmas “Dzimšanas dienas ballīte” noskatīšanās rosināja pārdomas un diskusiju.